Blog

MIN MAAL MIN = PLUS

Wie kent deze wiskundige formule niet. Dagelijks past Triboo deze formule toe bij het circulair inrichten van kantoren, scholen, winkels en hotels. De basisregels zijn simpel. Als je meubilair inzet gebouwd met minder materiaal en dit vermenigvuldigd met minder CO2 uitstoot dan is de uitkomst positief voor de wereld waarin wij met zijn allen leven.

Door minder grondstoffen te gebruiken los je het probleem op bij de bron. Want als je materiaal niet meer gebruikt, hoef je het ook niet meer her te gebruiken. Meer circulair als dat gaat het niet worden.

Laten we samen deze wiskundige formule toepassen op alle kantoren in Nederland. Laten we met minder in plaats van meer het verschil maken bij het creëren van spraakmakende circulaire inrichtingen.