Blog

#GREENGRIDZ BUREAU- EN TAFELBLADEN BEWIJZEN DUURZAAMHEID MET ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)

De EU Green Deal en het gerelateerde Circular Economy Action Plan (CEAP) zijn het belangrijkste speerpunt van de EU de komende jaren. Ook de Nederlandse overheid gaat met het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord ambitieuze doelen stellen richting 2030 voor CO2 reductie en een circulaire economie. De meubelbouw moet zijn steentje bijdragen en er komen concrete eisen aan de milieu voetafdruk van producten. De tijd van oppervlakkige groene “eco” labels is voorbij en het kwantificeren van de milieuprestaties van een product is nu de norm. Dat kwantificeren en daarna declareren kan met een onafhankelijk getoetste Environmental Product Declaration (EPD). Deze wordt opgesteld met de EN15804 norm.

De circulaire #GREENGRIDZ bureau- en tafelbladen zijn bewezen en onderbouwd best in class in de markt. Het MRPI®-EPD certificaat is geverifieerd door EcoReview. Het LCA-onderzoek is uitgevoerd door SGS Search. Het certificaat is gebaseerd op een LCA-dossier volgens ISO14025 en EN15804+A1. Het is geverifieerd volgens de 'MRPI®-EPD verificatieprotocol november 2020.v4.0'.

Richt vanaf vandaag je kantoor in met #GREENGRIDZ bureau- en tafelbladen. Draag aantoonbaar bij aan de Europese duurzaamheidsdoelstellingen, door minder gebruik van materiaal, minder CO2 uitstoot, minder afval en herbruikbare grondstoffen.

Wat is een EPD-certificaat?

EPD is de afkorting van Environmental Product Declaration. Een fabrikant of branche kan met een EPD de milieudata voor een materiaal of product declareren. Een EPD wordt opgesteld volgens de EN15804 norm die omschrijft wat precies in de EPD moet komen en op welke manier de EPD opgesteld moet worden.

Op hoofdlijnen bevat een EPD:

Tabellen met de milieudata voor het materiaal of product;

De milieudata wordt gedeclareerd met zogenoemde milieu indicatoren. De bekendste milieu indicator is GWP (=Greenhouse Warming Potential) maar in totaal zijn er ongeveer 20 verdeeld over drie tot vier tabellen over milieubelasting, grondstoffengebruik en afval en outputstromen.

Teksten die de uitgangspunten voor de data in de EPD beschrijven.

Het gaat om een uitgebreide omschrijving van het product, de toepassing en bijv. een afvalscenario.

Waarom een EPD-certificaat?

De EU Green Deal en het gerelateerde Circular Economy Action Plan (CEAP) zijn het belangrijkste speerpunt van de EU de komende jaren. Ook de NL overheid gaat met het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord ambitieuze doelen stellen richting 2030 voor CO2 reductie en een circulaire economie. De bouw moet zijn steentje bijdragen en er komen concrete eisen aan de milieu voetafdruk van een gebouw en de bouwproducten in dat gebouw. De tijd van oppervlakkige groene “eco” labels is voorbij en het kwantificeren van de milieuprestaties van een (bouw)product is nu de norm. Dat kwantificeren en daarna declareren kan met een onafhankelijk getoetste Environmental Product Declaration (=EPD). Deze wordt opgesteld met de EN15804 norm.

Werkwijze EPD-certificaat

De basis voor elke EPD is een LCA rapport waarbij LCA staat voor Levens Cyclus Analyse. De EPD is een certificaat dat voortvloeit uit en opgesteld wordt met gegevens uit het LCA rapport. Belangrijk is dat de inhoud van een EPD onafhankelijk getoetst wordt; Stichting MRPI doet de toetsing niet zelf maar heeft 7 erkende toetsers die allen erkende LCA specialisten zijn. Na de toetsing wordt de EPD als een PDF gepubliceerd op www.mrpi.nl en op het ECO Portal. Het ECO Portal bevat inmiddels ruim 3000 EPD's die geldig zijn binnen heel Europa maar ook buiten Europa veel gebruikt worden. Het ECO Portal is ontwikkeld door het Europese ECO Platform en Stichting MRPI® is binnen Nederland de officiële program operator van het ECO Platform. Eens in de paar jaar wordt Stichting MRPI® met een audit volledig doorgelicht om de kwaliteit en onafhankelijkheid van het systeem te waarborgen.

Opname in Nationale Milieudatabase (NMD)

Het MRPI®-EPD certificaat wordt standaard gepubliceerd op de website van Stichting MRPI® en op het ECO Portal. Daarnaast worden veel MRPI®-EPD certificaten als productkaart opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Specifiek voor de opname in de NMD moet de EPD aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste zijn dat de LCA studie als achtergronddatabase Ecoinvent moet gebruiken en er moeten meer indicatoren worden gedeclareerd. In feite vraagt de NMD om naast de indicatoren volgens bijlage A2 bij EN15804 ook de indicatoren volgens bijlage A1 bij EN15804 aan te leveren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere zaken die door de toetser bekeken moeten worden. Om te voorkomen dat er een dubbele toetsing van EPD en productkaart nodig is werken Stichting MRPI® en NMD samen.

Wat is de Nationale Milieudatabase (NMD)

De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). De Bepalingsmethode wordt in het publieke domein toegepast, maar ook ingezet door private organisaties voor classificatie van duurzaam vastgoed, bijvoorbeeld via BREEAM, GPR e.d. Nadrukkelijk wordt de methode ingezet voor beoordeling op gebouw of projectniveau, en niet voor vergelijk van producten.

Wat is het Eco-portal

Het ECO Portal is de nieuwste ontwikkeling die het communiceren van LCA data op een nog hoger digitaal niveau tilt. Het ECO Portal is in nauwe samenwerking met de werkgroep InData ontwikkeld en gebaseerd op het International Open Database Network. Met het ECO Portal zorgt het ECO Platform voor één centraal punt waar gebruikers alle digitale EPD data kunnen vinden. Elke program operator upload zijn EPD data direct naar de ECO Portal of naar de eigen “node” die geïntegreerd is in de ECO Portal en meer functionaliteit biedt. Stichting MRPI® heeft dan ook gekozen voor een eigen node waardoor de EPD data beter gecommuniceerd kan worden.

De LCA data van de EPD is op het ECO Portal volledig online en in detail te bekijken. Verder is de EPD data niet alleen verkrijgbaar in PDF vorm maar ook in zogenoemde “machine readable” formats als .csv en .xml waardoor LCA tools de data eenvoudig kunnen inlezen en gebruiken. Daardoor is de MRPI®-EPD niet alleen een statisch document maar kan de data ook daadwerkelijk gebruikt worden door LCA tools.

MRPI platform voor onafhankelijk getoetste milieudata

Stichting MRPI is het platform voor betrouwbare en onafhankelijk getoetste milieudata voor bouwproducten die wordt gepubliceerd in MRPI®-EPD certificaten. Daarmee ondersteunt MRPI® de transitie naar een duurzame en circulaire bouw.

Over MRPI

MRPI® is een breed gedragen, eenduidige, en getoetste, internationaal erkende manier om milieu-aspecten van bouwproducten te declareren. MRPI is het paspoort voor de Nederlandse NMD, de Belgische Milieu Databank en de basis voor de Europese milieuproductverklaring, de EPD. Met MRPI® kan de producent of leverancier van bouwproducten zich onderscheiden van leveranciers met ongefundeerde of dubieuze milieuclaims.

Milieurelevante Productinformatie MRPI®

Staat voor getoetste informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, bouwproduct of bouwelement die op initiatief van de producent of diens vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de branchevereniging) via een milieugerichte levenscyclusanalyse is opgesteld.

De EPD van #GREENGRIDZ kan worden opgevraagd bij TRIBOO of bekeken op www.mrpi.nl en of het ECO Portal.