Blog

EPD VAN #GREENGRIDZ BUREAU- EN TAFELBLADEN BEWIJST DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT VAN MEUBELS BOUWEN MET MINDER MATERIAAL, MINDER CO2 EN GEEN AFVAL

De EU Green Deal en het gerelateerde Circular Economy Action Plan (CEAP) zijn het belangrijkste speerpunt van de EU de komende jaren. Ook de Nederlandse overheid gaat met het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord ambitieuze doelen stellen richting 2030 voor CO2 reductie en een circulaire economie. De meubelindustrie moet zijn steentje bijdragen en er komen concrete eisen aan de milieu voetafdruk van producten. De tijd van oppervlakkige groene “eco” labels is voorbij en het kwantificeren van de milieuprestaties van een product is nu de norm. Dat kwantificeren en daarna declareren kan met een onafhankelijk getoetste Environmental Product Declaration (EPD). Deze wordt opgesteld met de EN15804 norm.

De circulaire #GREENGRIDZ bureau- en tafelbladen zijn bewezen en onderbouwd best in class in de markt. Het MRPI®-EPD certificaat is geverifieerd door EcoReview. Het LCA-onderzoek is uitgevoerd door SGS Search. Het certificaat is gebaseerd op een LCA-dossier volgens ISO14025 en EN15804+A1. Het is geverifieerd volgens de 'MRPI®-EPD verificatieprotocol november 2020.v4.0'.

Pas vanaf vandaag #GREENGRIDZ bureau- en tafelbladen toe op jouw kantoor. Draag aantoonbaar bij aan de Europese duurzaamheidsdoelstellingen, door minder gebruik van materiaal, minder CO2 uitstoot en geen afval.

De EPD van #GREENGRIDZ kan worden opgevraagd bij TRIBOO EU.