Projecten

Nationale Nederlanden kiest voor circulaire producten gemaakt van afval

NN Workspace 2020 is het project waarbij de huisvesting voor Nationale Nederlanden wordt verbouwd tot een plek waar excellente service wordt verleend aan klanten en de medewerkers samenwerken aan de toekomst van het bedrijf. Een werkomgeving gecreëerd om iedere medewerker zich goed te laten voelen. Het project betreft totaal circa 50.000m2 en wordt uitgevoerd in de iconische gebouwen Delftse Poort in Rotterdam en Haagse Poort in Den Haag.

HET MEEST AMBITIEUZE PROJECT TOT NU TOE

Drijvende krachten achter dit ambitieuze project zijn Pieter Lems en Peter Jansen beide werkzaam binnen Facility Management van Nationale Nederlanden. Pieter is werkzaam als Portfolio manager Innovatie en Peter als Portfolio manager Workspace.

Samen werken zij inmiddels vijf jaar met veel plezier aan de ontwikkeling van de werkomgeving waarbij ze tot steeds nieuwe inzichten en meer uitdagende ambities zijn gekomen. Samen met vertegenwoordigers vanuit Nationale Nederlanden is een gestructureerde aanpak gevolgd waarbij veel informatie is verzamelt en sessies zijn gehoude met medewerkers van Nationale Nederlanden. Hieruit zijn uitgangspunten en doelstellingen voor een “activity based” werkomgeving (Workspace 2020) vastgesteld. Ons meest ambitieuze project tot nu toe binnen NN.

DE PRESTIGIEUZE AMBITIES VAN NN WORKSPACE 2020

Om te komen tot een succesvolle uitwerking formuleerde zij een aantal ambities. Faciliteren en versnellen van de agile manier van werken. Stimuleren van communicatie en samenwerking. Een gezonde en duurzame omgeving voor iedereen met extra aandacht voor digitale toepassingen. Aantrekken en behouden van talent.

100% CIRCULAIR - 0% AFVAL EN EEN ZO LAAG MOGELIJKE “SCHADUWPRIJS”

Als we inzoomen op gezond en duurzaam als twee belangrijke elementen in de ambities voor het creëren van een zo gezond mogelijke omgeving is Well als hulpmiddel geadopteerd en ingezet op de hoogst mogelijke certificering, PLATINUM. Dit geeft ons ondersteuning en tooling om een zo goed mogelijk resultaat te realiseren.

Met betrekking tot duurzaamheid zijn de volgende doelen vastgelegd: 100% circulair, 0% afval en een zo laag mogelijke “schaduwprijs” of Milieu kosten indicatie. Vanuit een intrinsieke motovatie vinden Pieter en Peter het belangrijk dat zij als facilitaire organisatie met een dergelijk groot project voor de boeg (bijna 50.000 m2) verantwoordelijkheid nemen. Dit past ook bij de values die we hanteren bij NN als Care en Commit. Die staan voor handelen met respect voor elkaar en voor de wereld waar we in leven. Hierin doen we zaken met het oog op de toekomst.

HET PROJECT IS NIET TRADITIONEEL GEORGANISEERD

Het project is dan ook niet traditioneel georganiseerd. Van de beginfase tot definitief ontwerp is er zelfs met verschillende potentiële leveranciers samengewerkt om tot een zo circulair mogelijk ontwerp te komen en zoveel mogelijk gebruik te maken van verschillende ideeën in de markt. Pieter en Peter wilden ook zeker stellen dat ze na realisatie van dit project onderbouwd aan kunnen tonen tot welke resultaten ze gekomen zijn. Tijdens het project wordt gewerkt met een besluitvormingsmatrix waarin de genoemde doelstellingen zwaarwegend meetellen.

HET IS ZEER INTERESSANT EN LEUK OM MET TRIBOO SAMEN TE WERKEN

Pieter en Peter vinden het zeer interessant en leuk om met TRIBOO samen te werken. Zij leveren producten die helemaal passen bij die circulaire doelstellingen. Ze nemen ons mee in de ontwikkeling en kennis van materialen, bindtechnieken en modulaire constructies gemaakt op de Nederlandse bodem. Ze laten gewoon zien waar het van gemaakt is en dat spreekt aan. Daarnaast helpen zij ook bij het vertellen van “het circulaire verhaal”.

WIJ DENKEN DAT DEZE MANIER VAN CIRCULAIR INRICHTEN EEN GLIMLACH BIJ DE MENSEN OP HET GEZICHT BRENGT

Pieter en Peter willen graag aan de NN medewerkers kunnen laten zien dat dit project volledig circulair gerealiseerd is. En als ze dan “nieuwe” producten toevoegen, deze bijvoorbeeld gemaakt zijn van 3d geprint hergebruikt afval! Een oude afgedankte koelkast waar een fantastische vergadertafel van wordt gemaakt, oude chocolade mallen die dienen als grondstof voor spraakmakende lampen. TRIBOO heeft zelfs nog een verassing in petto voor de NN ontmoetingsplaatsen als het gaat om het eigen afval maar dat kunnen ze nog niet verklappen.  Behalve dat NN een serieus onderwerp de juiste aandacht geeft en circulaire economie zichtbaar maakt in het interieur, denken Pieter en Peter dat de leuke en aansprekende manier waarop zij dit samen met TRIBOO doen, een glimlach bij de mensen op het gezicht brengt. Daarmee is voor hen de cirkel rond en realiseren ze een gezonde en duurzame omgeving waar mensen zich goed voelen.