Blog

mboRijnland en TRIBOO samen gezond isoleren en Co2 reduceren met de materialen van EverUse

Samen met de studenten richten we de PLAZA paviljoens in Zoetermeer in als grondstoffenbank. Met elke kilo EverUse onttrekken we 1 kilo CO2 aan het milieu.

mboRijnland start op 1 november met PLAZA, een eigen leerbedrijf in het stadshart van Zoetermeer. PLAZA is de plaats waar onderwijs en praktijk samenkomen. PLAZA begint met een Giftstore, aan de rand van het stadspark. Deze winkel wordt geheel gerund door studenten.

Al jaren heeft mboRijnland een goedlopende giftstore in winkelcentrum Leidschenhage in Leidschendam. Nu beginnen we met een nog uitgebreider ondernemersconcept in het hartje van het winkelgebied van Zoetermeer. Studenten krijgen hier de gelegenheid om de kennis die ze tijdens hun lessen opgedaan hebben in de praktijk te brengen.

PLAZA bestaat uit drie winkelruimtes, die samen een soort boulevard langs het stadspark vormen. De eerste ruimte richten we in als giftstore. Studenten Economie gaan deze winkel runnen. Een praktijkopleider en de docenten van mboRijnland begeleiden de studenten hierbij. Volgens initiator en projectleider André Leeflang is het de bedoeling dat de studenten in de giftstore aan den lijve ondervinden hoe het is om werkelijk ondernemer te zijn. “Het is echt de bedoeling dat zij de winkel kostendekkend kunnen laten draaien, net zoals nu het geval is in Leidschendam. Ze ervaren de druk die echte ondernemers ook dagelijks meemaken.” Na de opening van de Giftstore onderzoekt de projectgroep welke activiteiten we in de andere twee winkelruimtes kunnen aanbieden.

Samen met TRIBOO duurzaam inrichten

Op dit moment ontwikkelt de projectgroep de inrichting van de Giftstore, samen met studenten techniek in Gouda. Hierbij werken we samen met Triboo, een bedrijf dat op duurzame wijze circulaire meubels en winkelinrichtingen ontwerpt, geheel CO2-neutraal. De projectgroep streeft ernaar de winkel geheel energieneutraal in te richten. Te denken valt daarbij aan circulaire meubels, gemaakt van afval, cellulose, cd’s en kapotte stofzuigers en koelkasten. Triboo is bereid mboRijnland hierbij te ondersteunen. Ook zijn ze bereid mboRijnland te helpen bij het gebruiken van energieneutraal isolatiemateriaal. Een prachtige manier om bij te dragen aan het verkleinen van de afvalberg en het realiseren van een duurzame en circulaire economie.