Blog

IEDERE WERKPLEK IN NEDERLAND KAN CIRCULAIR INGERICHT WORDEN MET MINDER MATERIAAL EN CO2

De meubelindustrie kan een substantiële bijdrage leveren aan de reductie van grondstoffen, CO2 en "afval"

Met iedere werk- of ontmoetingsplek die ingericht wordt op het kantoor of thuis kan een enorme bijdrage geleverd worden bij het verminderen van het gebruik van materiaal. Nog elke dag worden er bureaus en tafels uitgerust met zware massieve bladen gemaakt van spaanplaat. Gemiddeld wegen deze bureaubladen in een afmeting van 1600x800mm ongeveer 25 kilo. Met #GREENGRIDZ bureaubladen weegt hetzelfde blad met betere eigenschappen nog maar 7 kilo. Dat is een verschil van 18 kilo materiaal per blad wat niet meer gebruikt hoeft te worden. Het materiaal is simpelweg niet meer nodig om een sterke lichtgewicht meubelconstructie te maken. Meer circulair en duurzaam als dat gaat het niet worden.  

60% TOT 90% MINDER MATERIAAL NODIG BIJ EEN #GREENGRIDZ BUREAU- OF TAFELBLAD

Bij een 24mm #GREENGRIDZ lichtgewicht meubelpaneel wordt er 60% minder materiaal gebruikt dan een massief blad van spaanplaat of multiplex. Bij een blad van 100mm is er nog maar 10% vaste stof aanwezig in de lichtgewicht constructie. Met #GREENGRIDZ wordt er afhankelijk van de dikte van het paneel tussen de 60 en 90% minder grondstof onttrokken aan moeder aarde.

MATERIAAL NIET MEER GEBRUIKEN IS HET MEEST CIRCULAIR EN DUURZAAM

Als we massieve panelen vervangen voor lichtgewicht #GREENGRIDZ panelen kunnen we miljarden kilo’s per jaar aan materiaal besparen wereldwijd. De impact die dit heeft op materiaalgebruik en CO2 uitstoot is gigantisch. Hierdoor is het een meubelconstructiepaneel wat op industriële schaal kan bijdragen aan het realiseren van de sustainable development goals (SDG’s). Hierdoor voorkom je het gebruik van materiaal. Meer duurzaam en circulair als dat gaat het niet worden!

60% MINDER MATERIAAL = 60% MINDER GEWICHT

Het gewicht van massieve meubelpanelen is zwaar. In verhouding met #GREENGRIDZ scheelt dit ongeveer 60%. Het gewicht per m2 van een 38mm meubelpaneel bedraagt circa 18 kilo van multiplex, 25 kilo van spaanplaat en 8 kilo van #GREENGRIDZ. Het #GREENGRIDZ meubelpaneel is verkrijgbaar van 20mm tot 400mm. Naarmate het paneel dikker wordt nemen de gewichtsvoordelen significant toe en neemt het benodigde materiaal exponentieel af.

#GREENGRIDZ SCOORT HOOGSTE NIVEAU OP DE R LADDER VAN LANSINK REFUSE.

Door toepassing van #GREENGRIDZ, het meubelpaneel met een gezonde missie, wordt het behalen van het hoogste niveau op de R ladder eenvoudig. Door het gepatenteerde GRID is het materiaalgebruik simpelweg niet meer nodig. Materiaal niet meer gebruiken is het meest circulair en scoort het hoogste niveau op de R ladder.

WAT IS DE LADDER VAN LANSINK?

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Internationaal wordt het algemene principe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term "afvalhiërarchie".

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen.

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':

• preventie

• hergebruik

• sorteren en recyclen

• verbranden

• storten

In het Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012 (LAP) is de indeling verfijnd:

• kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt

• kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere  producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het

product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken

• nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt

• nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt

• nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking

• verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land

• storten: afvalstoffen worden gestort

DE MEUBELINDUSTRIE KAN VANAF NU EEN SUBSTANTIËLE BIJDRAGE GAAN LEVEREN AAN DE REDUCTIE VAN GRONDSTOFFEN EN CO2

De maatschappelijke opgave qua gezondheid, duurzaamheid en circulariteit is om zuinig met grondstoffen om te gaan, geen afval te produceren en CO2 te besparen. Vanaf nu kan de meubelindustrie een substantiële bijdrage leveren bij de realisatie hiervan zodat de afval loze maatschappij en circulaire economie een realiteit gaan worden. Simpelweg een ander meubelpaneel toepassen verandert je score van de laagste trede op de R ladder naar de hoogste trede op de R ladder.

WERELDWIJD MILJARDEN KILOS MATERIAAL EN CO2 BESPAREN MET LICHTGEWICHT #GREENGRIDZ MEUBELCONSTRUCTIE PANEEL

Massieve meubelconstructie panelen zijn een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Je ziet ze op het werk in de vorm van meubilair als bureaus, tafels, pantry’s en wanden en thuis als kasten, bedden en keukens. Wereldwijd is de markt voor deze panelen ongeveer USD 145 miljard. Niet voor te stellen hoeveelheden panelen worden 24 uur per dag gemaakt. Niet voor te stellen hoeveelheden panelen worden per dag weggegooid. Gigantische hoeveelheden materiaal worden onttrokken aan de aarde en ongeveer 85% van de panelen die wordt weggegooid word verbrand.  

Zou het niet mooi zijn om sterkere en lichtere meubelen te maken waarbij veel minder materiaal wordt gebruikt en veel minder CO2 uitgestoten wordt in het milieu. Zou het niet mooi zijn als de grondstoffen opnieuw kunnen worden hergebruikt. #GREENGRIDZ, het meubelconstructie paneel van TRIBOO heeft een gezonde missie en gaat het verschil maken.

60% MINDER MATERIAAL = MINDER BRANDSTOF EN CO2

Doordat een lading #GREENGRIDZ panelen minder weegt hoeft de motor van de vrachtwagen minder inspanning te leveren. Hierdoor is het brandstofverbruik en CO2 uitstoot aanzienlijk lager t.o.v. een lading traditionele massieve meubelpanelen. #GREENGRIDZ wordt gemaakt in Nederland. Hiermee produceren wij altijd dicht bij onze klanten waardoor de CO2 uitstoot en de belasting op het milieu minimaal is in vergelijking met panelen die van ver weg komen.  

60% MINDER MATERIAAL = 60% MINDER GEWICHT EN MEER VOLUME VERVOEREN

In Nederland is het maximum gewicht van een vrachtwagen inclusief lading  gesteld op 40.000 kilo. In de praktijk betekent dit dat trailers met massieve plaatmaterialen maar voor de helft beladen kunnen worden. Hierdoor is de beladingsgraad slechts 50% van het totaal volume dat vervoerd kan worden. Met #GREENGRIDZ kunnen trailers door het lichte gewicht 100% beladen worden en dat scheelt weer kilometers en CO2.

60% MINDER MATERIAAL = 60% MINDER GEWICHT TILLEN

Een meubel wat er robuust eruit ziet maar dit niet weegt! Ons geheim van lichtgewicht zie je niet! Door toepassing van ons gepatenteerde GRID bestaat het meubelpaneel voor 60% uit lucht. Dat is fijn voor het welzijn en de gezondheid van onze klanten, het is makkelijk te verplaatsen, in elkaar te zetten en je ontziet hier ook je rug mee.  

MINDER MATERIAAL GEBRUIK BETEKENT MINDER MATERIAAL RECYCLEN.

Voor bijna alle meubeltoepassingen worden massieve meubelpanelen toegepast. Hierdoor zijn er veel grondstoffen nodig en zijn de panelen qua gewicht erg zwaar. Doordat er ook nog vluchtige organische stoffen in zijn verwerkt als FORMALDEHYDE scoren traditionele meubelpanelen vaak dan ook niet hoger op de R ladder dan het niveau van recycling of recover (terugwinning energie in de vorm van verbranding grondstoffen). De onderste twee treden van de R ladder van Lansink.