Blog

#GREENGRIDZ EERSTE CIRCULAIRE WERKBLAD TER WERELD MET NORDIC SWAN ECO LABEL

#GREENGRIDZ gaat organisaties helpen bij het aantoonbaar verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Vanaf vandaag is #GREENGRIDZ, het meubelconstructie paneel met een gezonde missie, officieel Nordic Swan Eco Label gecertificeerd. Een mijlpaal voor het lichtgewicht houtpaneel gemaakt van afval reststromen met minimaal 60% minder materiaal en CO2. TRIBOO brengt dit prestigieuze werkblad op de markt voor de inrichting van kantoren. Bedrijven, overheden, scholen en horeca kunnen vanaf nu kiezen voor alle voordelen die dit superieure alternatief voor traditionele zware massieve werkbladen te bieden heeft. #GREENGRIDZ gaat organisaties helpen bij het aantoonbaar verduurzamen van de bedrijfsvoering.  

TRIBOO BRENGT ECO LABEL GECERTIFICEERDE #GREENGRIDZ OP DE MARKT VOOR CIRCULAIRE INRICHTING VAN KANTOREN

TRIBOO, de circulaire inrichter van kantoren, werd als een van de 12 duurzaamste bedrijven van Nederland  genomineerd voor De Koning Willem I Prijs en kreeg de Rising Star nominatie van de Europese commissie bij de European Business Awards for the Environment. Met een vestiging in Zevenhuizen Nederland en Kopenhagen Denemarken brengen zij het Nordic Swan Eco Label gecertificeerde #GREENGRIDZ constructiepaneel naar de markt voor kantoorinrichting. Met deze certificering wordt de groei ondersteund om bij grote tenders van bedrijven en overheden aantoonbaar het verschil te maken bij het circulair inrichten van kantoren als het gaat over minder materiaalgebruik, minder CO2 uitstoot en een circulair product gemaakt van afval. #GREENGRIDZ heeft de beste duurzaamheidsprestatie van alle meubelpanelen die op dit moment in de markt verkrijgbaar zijn.

INTERNATIONALE ERKENNING #GREENGRIDZ ZORGT VOOR DUURZAME GROEI EN BESTENDIGE TOEKOMST

Als een van 's werelds strengste en meest erkende milieu certificeringen geniet het Nordic Swan Ecolabel een toenemende internationale vraag. Toonaangevende bedrijven en merkeigenaren over de hele wereld hebben het Nordic Swan Ecolabel voor hun producten gekozen.

Het doel van ecolabels is om consumenten te helpen goede keuzes te maken voor het milieu. Het is dringend noodzakelijk om consumptie en levensstijl te veranderen als we de wereldwijde doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling willen bereiken. Nordic Ecolabelling werkt voor verschillende van de 17 duurzaamheidsdoelen, omdat de eisen een positief effect hebben op bijvoorbeeld biodiversiteit, schoon water en een niet-toxisch milieu. Uiteraard heeft doel nummer 12 op het gebied van duurzame productie en consumptie de topprioriteit.

Het Nordic Swan Ecolabel is een Type 1 ecolabel (ISO 14024). Dit is een van 's werelds meest geloofwaardige en stoere milieulabels. Type 1 houdt in dat de producten voldoen aan door een onafhankelijke derde partij gestelde milieueisen, dat de eisen continu worden aangescherpt en dat ze worden ontwikkeld vanuit een levenscyclusperspectief.

Na 30 jaar in dienst van het milieu, erkent 96% van alle Zweden het Nordic Swan Ecolabel en 75% vertrouwt erop dat producten en diensten met Nordic Swan Ecolabel een goede keuze zijn voor het milieu (Ipsos 2017). 

WAT IS HET NORDIC SWAN ECOLABEL

Het Nordic Ecolabel of Nordic swan is het officiële duurzaamheidskeurmerk voor producten uit de Scandinavische landen. Het werd in 1989 geïntroduceerd door de Noordse Raad van Ministers. Het logo is gebaseerd op het logo van de Noordse Raad dat in 1984 werd aangenomen en dat symbool staat voor vertrouwen, integriteit en vrijheid. De Nordic Swan omvat 67 verschillende productgroepen, van handzeep tot meubels tot hotels.

De Nordic Swan is een vrijwillig licentiesysteem waarbij de aanvrager ermee instemt de criteria te volgen die zijn uiteengezet door de Nordic Ecolabelling. Deze criteria omvatten onder meer milieu-, kwaliteits- en gezondheidsargumenten. De criterianiveaus promoten producten en diensten die tot de meest milieuvriendelijke behoren en houden rekening met factoren zoals vrijhandel en evenredigheid (kosten versus baten).

Bedrijven die het Nordic Swan-label voor hun producten gebruiken, moeten de naleving verifiëren met behulp van monsters van onafhankelijke laboratoria, certificaten en controlebezoeken. Het label is meestal drie jaar geldig, waarna de criteria worden herzien en het bedrijf opnieuw een vergunning moet aanvragen.

WAAROM KIEZEN VOOR ECOLABELS

Nooit eerder was de motivatie om een duurzame toekomst voor de aarde, onze komende generaties en onszelf te creëren zo groot als nu. We hebben allemaal de kans om deel uit te maken van de oplossing. Veel bedrijven werken hard, slimmer en milieuvriendelijker. Minder energie, water en andere hulpbronnen gebruiken is niet alleen goed voor het milieu - het levert ook positieve resultaten op. De toekomstige marktleiders zijn degenen die het eerst zijn met de nieuwe en groenere oplossingen.

WAAROM KIEZEN VOOR HET NORDIC SWAN ECOLABEL

Het Nordic Swan Ecolabel creëert duurzame oplossingen op basis van een levenscyclusanalyse en een algemeen doel om de milieu-impact van productie en consumptie van goederen te verminderen. Strenge eisen in alle fasen van de levenscyclus van een product en het voortdurend aanscherpen van deze eisen om een duurzame ontwikkeling te creëren is de basis van het Nordic Swan Ecolabel en wat het label onderscheidt van andere labels - naast het feit dat het een officiële, onafhankelijke en  certificering door derden.