Blog

CIRCULAIRE #GREENGRIDZ BUREAU- EN TAFELBLADEN GRONDSTOF VOOR WATER- EN LUCHTFILTERS

Hergebruik van grondstoffen. Een #GREENGRIDZ bureau- of tafelblad kan aan het eind van de levenscyclus voor 100% hergebruikt worden. Zij wordt geupcycled tot actieve koolstof die wordt gebruikt voor de productie van water- en luchtfilters. De warmte die tijdens dit proces vrijkomt, wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Naast alle milieu voordelen die een #GREENGRIDZ paneel al heeft, veranderen nu ook de end of life kosten in een waarde stroom voor de eigenaar van de panelen. Geen kosten voor verwerking van schadelijk afval meer en samen delen in de winst van de opbrengst van de waarde van de grondstof. Daarnaast wordt er direct voldaan aan de nieuwe wetgeving die in veel landen al verplicht stelt dat behandeld en onbehandeld hout gerecycled wordt. Hiermee wordt een integrale oplossing voor bedrijven beschikbaar die hen helpt de bedrijfsvoering te verduurzamen, CO2 te reduceren en praktische invulling te geven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het industriële potentieel zal een enorme positieve impact hebben op de circulaire economie en energie-efficiëntie.

Start vanaf vandaag samen met ons om je kantoor anders in te richten en lever een bijdrage bij het hergebruiken van grondstoffen, het verminderen van CO2 en afval.

TRIBOO ZERO WASTE COMPANY