Projecten

De Gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel veranderen 780 kilo plastic afval in 52 circulaire NOTRASH scheidingsstations

De gemeente Uithoorn en Oude-Amstel hebben als eerste gemeenten in Nederland 780 kilo plastic afval verandert in 52 circulaire NOTRASH scheidingsstations. Met ruim 42.000 inwoners zetten deze gemeenten concrete stappen om de circulaire ambities zichtbaar te maken in de gemeentelijke gebouwen.

HET PROBLEEM VAN ONS AFVAL IS DAT ER GEEN AFZET VOOR IS!

Door als Gemeenten en DUO+ bewust te kiezen voor de circulaire producten van TRIBOO is waardeloos afval verandert in waardevolle circulaire producten. Zo wordt er concreet een stap gezet en wordt voorkomen dat deze grondstoffen belanden onder de grond, in de zee of verbrandingsoven.

DE AFVALBERG IS KLEINER GEWORDEN EN 780 KILO GRONDSTOFFEN ZIJN NIET VERBRAND!

Er zijn geen nieuwe grondstoffen gewonnen uit de aarde maar er is gebruik gemaakt van datgeen wat we al ontgonnen hebben. De producten zijn gemaakt in Nederland dus weinig kilometers gereden om op de plaats van bestemming te komen. En dat scheelt keer op keer CO2.

WETHOUDERS ONTHULLEN MET VEEL PLEZIER DE NOTRASH

Met veel plezier onthullen de wethouders, Axel Boomaars (gemeente Ouder-Amstel) en Hans Bouma (gemeente Uithoorn) de circulaire afvalbakken. Deze staan vanaf februari in de gemeentehuizen en -werven van beide gemeenten. Ze zijn gemaakt van afvalproducten van polypropyleen of polyetheen, zoals stoelen, tafeltjes, kratten, zeepflessen, containers, magazijnbakken, buizen, winkelmandjes en nog heel veel meer alledaagse producten.

GEMEENTEN EN DUO+ ZETTEN WEER EEN STAP VERDER NAAR EEN AFVAL LOZE MAATSCHAPPIJ

Medewerkers van beide gemeenten en de uitvoeringsorganisatie Duo+ gooien hun afval al gescheiden weg, maar nu zijn er meer afvalstromen om gescheiden weg te gooien en restafval te verminderen. Dit is weer een stap verder naar een afval loze maatschappij.

UIT AFVAL KAN JE VAAK VEEL MEER HALEN

Wethouder Hans Bouma: “In Uithoorn zetten we al langer in op het verminderen van restafval. Restafval gaat de verbrandingsoven in, dat is weinig duurzaam terwijl je uit afval vaak veel meer kan halen. Bij laagbouwwoningen halen we daarom papier en PMD op aan huis.

WERKEN AAN MINDER RESTAFVAL

Wethouder Axel Boomgaars: “Ook Ouder-Amstel werkt aan minder restafval. Sinds september 2019 halen we groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden op aan huis bij de laagbouw en de hoogbouw volgt dit jaar. Vanaf volgend jaar kunnen inwoners besparen op hun afvalstoffenheffing als ze minder restafval wegbrengen.”

SAMEN OP WEG NAAR DE AFVAL LOZE MAATSCHAPPIJ EN CIRCULAIRE ECONOMIE

De gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hebben de ambitie dat in 2025 de hoeveelheid restafval gemiddeld niet meer dan 100 kilogram per persoon per jaar mag zijn en dat 75% van het huishoudelijk afval moet worden gescheiden. Deze ambitie, minder restafval en afval gescheiden weggooien, voert de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel en de samenwerkingsorganisatie Duo+ ook door in hun gemeentehuizen en -werven. Dit doen ze samen met TRIBOO.