BlogVERGADEREN OP 1,5 METER AAN EEN REDWOOD BOOMSTAMTAFEL UIT HET NEDERLANDSE BOS

VERGADEREN OP 1,5 METER AAN EEN REDWOOD BOOMSTAMTAFEL UIT HET NEDERLANDSE BOS

Na de vakantie gaan we langzaam maar zeker weer terug naar onze kantoren. Van digitaal vergaderen vanaf de keukentafel thuis naar elkaar weer in het echt ontmoeten op het bedrijf. Maar het is niet helemaal hetzelfde, een deel van de mensen zal thuis blijven werken en slechts een deel van de tijd besteden op het kantoor. De inrichting van de kantoren verandert hierdoor. Werkplekken verdwijnen en fijne ontmoetingsplaatsen komen hiervoor in de plaats.

DIT IS HET MOMENT OM ANDERS IN TE GAAN RICHTEN

Er zullen ruimten opnieuw worden ingericht om elkaar op een prettige en ontspannen wijze te ontmoeten. Ruimten moeten uitnodigend zijn, ruimten moeten mensen aantrekken, ruimten moeten fijn  zijn om in te verblijven met elkaar, ruimten moeten zorgen voor top prestaties. De vergadertafels van RedWood zijn de oplossing en blazen nieuw leven in de eens zo stoffige vergaderomgevingen waarin een saaie rechthoekige tafel staat met een melamine houtmotief.  

REDWOOD COLLECTIE BOOMSTAMTAFELS UIT DE NEDERLANDSE BOSSEN

De ambachtelijk gemaakte boomstamtafels van REDWOOD zijn een nieuwe duurzame toepassing voor gebruik van Hollands Hout uit de bossen van Staatsbosbeheer. Hergroeibaar meubilair van 4 boomsoorten. Robuust beuken, Hollandse eik, Douglas spar en Populier. Elk een uniek signatuur van moeder natuur. Stuk voor stuk tafels die meer dan leven lang mee gaan. En wilt u wat anders dan levert u ze weer in en zorgen wij dat ze  opnieuw hergebruikt worden.

HET VERHAAL VAN DE ROBUUST BEUKEN BOOMSTAMTAFEL

De beuk (Fagus Sylvatica) is een oeroude Hollandse boom die onder andere op de Veluwe groeit. Beuken behoren, net als eiken en tamme kastanjes, tot de familie van de napjesdragers. Fagus is afgeleid van het Griekse phago dat 'eten' betekent. Sylvatica betekent 'van het bos'. De beuk verdient de titel 'Koning van het woud' eigenlijk boven de eik, vanwege zijn vermogen om in bossen de kroonlaag volledig te domineren. Hij is populair in bossen en parken en is van oudsher beroemd om zijn schaduwrijke lanen. Het is een uitstekende park- en laanboom met een prachtige op een olifantspoot lijkende stam. Ook hagen van de gewone beuk zijn populair, doordat ze in de winter verdord, maar fraai blad houden.

Beukenbladeren zijn meestal gaafrandig, wel met een golvende rand en soms getand. Kenmerkend is de rij haren die als een soort wimpers op de blad rand staat. De lange puntige knoppen die op de twijgen onder een hoek afstaan maken herkenning in de winter gemakkelijk.

De kwaliteit van de groeiplaats luistert erg nauw, vooral bij bomen buiten het bos. De gewone beuk verdraagt geen extreme groeiplaatsen, de grond mag niet periodiek uitdrogen of te nat zijn. Hete en droge perioden in de zomer kunnen funest zijn: in onze streken kan een hittegolf veel schade veroorzaken met beukensterfte in de navolgende jaren. Vanwege strenge vorst en droogte komt hij niet voor in continentale en mediterrane klimaten. Bestrating, storm, zeewind, strooizout en wortelbeschadiging verdraag hij slecht.

Levende beuken scoren vrij laag voor biodiversiteit bovengronds. Er komen wel veel zwammen en paddenstoelen in beukenbossen voor, maar weinig organismen die van en op bladeren en schors van de beuk leven. De bladeren bevatten stoffen die voor veel dieren giftig zijn. De harde en gladde schors is geen goede vestigingsplaats voor mossen en korstmossen. Afgevallen blad verteert slecht en vormt een dikke en dichte strooiselmat, die de ondergroei van planten en mossen niet bevordert. Alleen onder beuken op een voedselrijke, vochtige bodem kan zich een soortenrijke voorjaarsflora vestigen. Veel diersoorten foerageren wel op de beukennootjes, een belangrijke voedselbron voor kleine zangvogels en knaagdieren. Koolmezen en bosmuizen zijn voor hun wintervoorraad voor een belangrijk deel afhankelijk van de beukenmast, en ze zorgen meteen voor de verbreiding van de zaden ver van de boom af. Dood beukenhout verteert snel en ingerotte takken zijn gemakkelijke plaatsen waar spechten en andere vogels holtes kunnen uithakken. Oude beukenbossen zijn dan ook rijk aan holenbroeders.

REDWOOD BOOMSTAMTAFELS ETEN CO2

Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in O2. CO2 is de chemische formule voor ‘koolstofdioxide’. Het is een gas dat bestaat uit koolstof (C), een van de belangrijkste bouwstenen voor alle leven op aarde en zuurstof (O2), hierdoor kunnen mensen en dieren ademen, dit is dus van levensbelang! Bomen eten CO2 en halen hiermee de CO2 uit de lucht.

Zoals alle levende wezens hebben bomen voedingstoffen nodig. Bomen halen die voedingsstoffen uit de grond via hun wortels, maar ook uit de lucht via hun bladeren. De bladeren van de boom halen CO2 uit de lucht met behulp van zonlicht. Dat proces heet fotosynthese. De boom slaat de CO2 op in zijn hout. Zolang de boom leeft of het hout gebruikt wordt, blijft deze CO2 vastgehouden. Er zit dus ook CO2 ‘opgeslagen’ in de houten stoelen en  tafels die je dagelijks gebruikt! Bomen produceren O2. Terwijl een boom groeit, neemt hij CO2 (koolstofdioxide) op en geeft hij O2 (zuurstof) af. En daar mogen we de bomen dankbaar voor zijn, want die zuurstof hebben wij nodig om te ademen en te leven. Zonder de voortdurende productie van zuurstof door bomen, zou de zuurstof in onze atmosfeer geleidelijk af nemen. Dan zouden we allemaal stikken. Wist je dat een honderd jaar oude beuk met een bladoppervlak van 1.500 m² in de jaarlijkse zuurstofbehoefte van tien mensen voorziet?

HERGROEIBAAR MEUBILAIR MET EEN UNIEK SIGNATUUR VAN MOEDER NATUUR

Het meubilair van REDWOOD kenmerkt zich door haar robuuste en natuurlijke uitstraling. Ontworpen door moeder aarde en door onze meester meubelmakers op ambachtelijke wijze bewerkt tot unieke sieraden. Iedere boomstamtafel heeft een uniek signatuur zichtbaar aan de natuurlijke vorm van de boom, jaarringen, kleur van het hout, verhouding licht en donker en de loop van de nerven.  En als u aan de stamtafel in een goede ambiance de week afsluit met uw collega’s op het kantoor of met de familie geniet van een gezellige avond dineren aan deze robuuste boomstamtafel. Groeien de volgende generatie REDWOOD boomstamtafels al weer in de bossen.

REDWOOD VOOR EEN GEZONDE WERKOMGEVING OP KANTOOR OF THUIS

Wist u dat er per dag 40 vrachtwagens hout uit de Nederlandse bossen worden afgevoerd? De bomen die worden gerooid gaan hoofdzakelijk naar de papierindustrie en spaanplaatfabrieken. Een gedeelte gaat door de versnipperaar en is de basis voor biomassa. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn we op zoek gegaan naar nieuwe duurzame toepassingen van dit Hollandse Hout. De collectie REDWOOD boomstamtafels voor eenm gezonde werkomgeving op kantoor of thuis.

AMBACHTELIJK GEMAAKTE BOOMSTAMTAFELS

Onze meester meubelmakers maken op ambachtelijke wijze Nederlandse kwaliteitsproducten van hout. Gemaakt van natuurlijke schatten van de Nederlandse bodem.

REDWOOD BOOMSTAMTAFELS VOOR HET LEVEN

Bij REDWOOD koopt u een tafel voor het leven. Samen zorgen we ervoor dat de tafel goed wordt onderhouden en nooit op de afvalberg beland of in de verbrandingsoven verdwijnt. Mocht u na verloop van tijd toch iets anders willen geeft u hem gewoon weer terug en zorgen wij dat hij opnieuw zijn weg vind naar een andere gebruiker.

Verder lezen:

No items found.
alle artikelen

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratie

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.